Husbilen

En husbil är ett smidigt fordon när man ska åka på semester. Det går att beskriva den som en stor bil som går att både bo i och självklart köra. En stor del av Sveriges husbilar är registrerade som personbil klass II. Det betyder att dessa fordon, oavsett hur tunga de är, får köras i samma hastigheter som personbilar.

När det gäller de största husbilarna, med en vikt på 7,5 ton eller mer, kan de istället klassas som en lastbil med en boinredning. Dessa måste då följa speciella hastighetsbestämmelser. De måste dessutom ha en färdskrivare och personen som kör måste följa kör- och vilotidsreglerna.

För att få köra en husbil ser det lite olika ut beroende på när man tog körkort. Alla som tog sitt körkort före den 1 juli år 1996 får köra en personbil klass II med en totalvikt på över 3,5 ton med ett B-körkort. Alla som tog sitt körkort senare måste ha ett som gäller C1- eller C-behörighet.

För parkering gäller samma regler för husbilen som gäller för personbilen. De får alltså parkera på samma ställen. Det finns även två andra kategorier när det gäller en husvagns uppställning: Ställplats och camping. Parkeringen gäller precis som för personbilarna så länge alla regler följs.

Vissa städer har idag speciella husbilsplatser tillgängliga nära sitt centrum. Dessa är speciellt för just husbilar. Kommunerna tycker mycket om dessa eftersom det bland annat leder till större turism.

Oavsett vem det gäller rekommenderas det att alltid ta reda på vilka regler som gäller ifall man bestämmer sig för att skaffa en husbil.

Previous article

Bilens betydelse