Bilens betydelse

Bilen anses vara ett av de viktigaste transportmedlen i Sverige. Den gör det möjligt att ta sig runt i landet utan att behöva vara beroende av tåg och buss. Bilen är speciellt viktig för familjer som bor på landsbygden, eller utanför städerna, för att de ska kunna ta sig till affären, arbetet och skolan. På landsbygderna saknas ofta kommunikationerna, som bussar, vilket gör att folket måste ta sig runt själva. På bussen är det dessutom svårt att ta med sig större packning, vilket gör att det är inte det bästa sättet att ta sig från affären när man storhandlat.

På grund av att de på landsbygden är väldigt beroende av bilarna påverkas de extra hårt när bensinpriserna stiger. De behöver nämligen bilen för att klara av sin vardag, men när det blir ännu dyrare att köra händer det att familjerna måste offra andra kostnader. Till exempel ingen semester eftersom de måste ha råd att åka och handla.

Bilens betydelse för företag och myndigheter

Bilen är även ett viktigt fordon för myndigheterna, till exempel för brandkår, ambulans, polis, läkare, blodtransport och väktare. Om dessa grupper inte hade haft tillgång till bil skulle det bli väldigt svårt för dem att utföra sina uppgifter.

Det finns dessutom en rad med företag som är beroende av att ha en bil, exempelvis budfirmor, taxibolag och så vidare. Dessa verksamheter hade inte funnits ifall bilen inte tillverkats.

En populär hobby

Bilen är dessutom en rolig hobby för många människor. Vissa väljer att samla på sina favoritbilar, det kan innebära amerikanska bilar, veteranbilar eller exklusiva sportbilar. Andra väljer istället att köpa renoveringsprojekt som de kan montera ned och rusta upp för att antingen sälja vidare eller visa upp på event.

Det finns även en lång lista med motorsporter där bilen används. Dessa kan också anses som hobby, folk som älskar att titta på sporterna och de som utövar dem. Biltävlingar har funnits sedan slutet av 1800-talet, de organiserade formerna började dock i början av 1900-talet.

Framtiden

Skulle Sverige sluta ha tillgång till bilar kommer landet stanna. På grund av detta är sannolikheten väldigt liten till att bilen kommer försvinna. Vad som däremot kan bli möjligt är att det dyker upp nya, miljövänligare alternativ.

Idag finns det elbilar på marknaden, men här i Sverige är de fortfarande inte de allra populäraste men börjar bli mer och mer vanliga. Det beror till stor del på att laddningsstationerna inte finns tillgängliga överallt.

Next article

Husbilen