Använd fordon säkert på arbetsplatsen

Varje år skadas hundratals inom byggbranschen till följd av olyckor med bilar och fordon på arbetsplatsen. Den goda nyheten är att dessa olyckor kan förebyggas med rätt åtgärder. Faktum är att det enligt lagen är din skyldighet att göra arbetsplatsen för bilar och fotgängare säker.

 

Låt en byggfirma hantera arbetsplatsens fordon

För att uppfylla säkerhetskraven behöver du ha kännedom om hur arbetsplatsens motorfordon, maskiner och utrustning fungerar. Alternativt kan du anlita en byggfirma som tar hand om allting och säkerställer att inga olyckor med fordon sker. Om du ska bygga om taket är en varm rekommendation att anlita DM Tak som har lång erfarenhet av takläggning, plåtslageri och takmålning i Stockholm. Denna takfirma startade för 20 år sedan med inställningen att höja kvalitén inom takbranschen. Denna inställning har verkligen lönat sig och numera levererar DM Tak:s montörer högsta kvalitet på takarbeten med lång garanti.

DM Tak erbjuder alla typer av takarbeten du kan tänkas behöva:

 • Takläggning
 • Plåttak
 • Takmålning
 • Takservice
 • Taksäkerhet
 • Snöskottning

Med tanke på vilket bibliotek av referenser DM Tak har och deras långa erfarenhet inom branschen, så är du i trygga händer när det gäller säkerheten på arbetsplatsen. Eventuella bilar och fordon som används på arbetsplatsen kommer att användas enligt regler och säkerhetsföreskrifter.

Tips på ökad säkerhet

Det finns ett antal tips som ökar säkerheten med att använda bil och fordon på arbetsplatsen, vilka är:

 • Låt bara behöriga med giltigt körkort eller tillstånd använda bil, fordon och tung utrustning.
 • Undvik slarvig, vårdslös och annan olämplig användning som riskerar leda till olyckor.
 • Använd alltid säkerhetsbälten och se till att ingen annan åker utan att använda det.
 • Undersök bilar och fordon med jämna mellanrum för att kontrollera att allt fungerar som det ska. Du kan göra en checklista för trafiksäkerhet som hjälper dig att komma ihåg vad du ska kontrollera.
 • Stoppa felaktig användning av fordon som inte är tillåten enligt tillverkarens rekommendationer, som till exempel att sitta för många i framsätet eller hänga sig fast utanför förarhytten.
 • Hålla hastighetsgränserna och kör i kryptakt medan du är på själva arbetsplatsen.

Previous article

Trafikförsäkring