Trafikförsäkring

Alla som har ett motordrivet fordon ska enligt lag ha en trafikförsäkring. Alla motordrivna fordon som finns i Sverige ska ha en trafikförsäkring även om de är registrerade i ett annat land. Du kan kolla olika trafikförsäkringar på Trafikförsakring.se om du behöver teckna en ny eller vill byta. Det går att spara pengar på att ibland byta försäkring. Om du vill kan du alltid komplettera trafikförsäkringen med antingen en halv- eller helförsäkring samt olika tilläggsförsäkringar. Det trafikförsäkringen gör är att den betalar ut ersättning till den part som drabbas i en trafikolycka. I trafikförsäkringen skyddas både personer och egendom. Om en person eller flera personer blir skadad i en trafikolycka är det trafikförsäkringen som betalar ut ersättning till de drabbade. De gäller allt från fotgängare till cyklister. Det är den person som orsakat olyckan som står för självrisken när ersättningen ska betalas ut. Om egendom av någon anledning skadas i en trafikolycka ersätter trafikförsäkringen skadorna. Det kan exempelvis handla om ett staket som blir påbackat eller liknande.

Trafikförsäkringen gör att alla i trafiken kan vara trygga

Trafikförsäkringen är en förutsättning för att alla som befinner sig i trafiken ska kunna känna sig säkra. Många anser att trafikförsäkringen är onödig men det är en säkerhet för alla. Om du inte har en trafikförsäkring och orsakar en allvarlig olycka måste du stå för alla kostnader själv och det kan bli miljonbelopp. Därför är det ett ekonomiskt skydd för alla ur flera aspekter.

Priset på trafikförsäkringen sätts individuellt

Vad en trafikförsäkring kostar beror på lite olika faktorer. Priset sätts individuellt men ett par hundra kronor i månaden är vanligt. Faktorerna som påverkar ditt pris är var du bor, vilket försäkringsbolag du väljer, vilken självrisk du väljer, hur gammal du är, vilken typ av bil som trafikförsäkringen gäller och om du har någon rabatt hos ditt försäkringsbolag. Det kan vara bra att veta att om du ställer av ett fordon behöver du inte betala trafikförsäkring.