Vad ingår i din bilförsäkring?

Som alla bilägare vet är det lag på att bilen har en trafikförsäkring. Den som vill ha en försäkring som även täcker skador på fordonet kommer att behöva en halv- eller helförsäkring. Idag finns det många olika fordonsforsäkringar och bolag att välja mellan. Även om försäkringarna liknar varandra finns det skillnader som kan vara avgörande för dig som bilägare.

Den främsta skillnaden mellan olika försäkringsbolag är hur de väljer att ersätta skador. Många större försäkringsbolag har exempelvis valt att baka in extra skydd i sina halv- eller helförsäkringar. Andra försäkringsbolag rekommenderar för bilägare att teckna en vanlig standardförsäkring för att sedan välja någon typ av tilläggsförsäkring. Det kan handla om självriskreducering vid vissa typer av skador eller rätt till att erhålla en hyrbil under viss tid.

Det är som sagt obligatoriskt för bilägare att ha en trafikförsäkring. Denna försäkring kommer bland annat ge ersättning för både förare samt passagerare oavsett vem som vållat olyckan. En halvförsäkring är mer omfattande och innehåller normalt (utöver trafikförsäkringen) även rättsskydd-, brand-, glas-, stöld-, allrisk-, maskin- och räddningsförsäkring. En helförsäkring ger det absolut bästa skyddet för din bil och innehåller allt en halvförsäkring gör inklusive trafik- och vagnskadeförsäkring.

Priset mellan olika försäkringsbolag och bilförsäkringar skiljer sig åt. I och med att fler aktörer etablerat sig på marknaden har konkurrensen ökat mellan de olika försäkringsbolagen. Det lönar sig därför att jämföra de olika bolagens erbjudanden. Insplanet erbjuder en jämförelsetjänst för bilägare för att snabbt kunna hitta den bästa bilförsäkringen. Du kan enkelt och smidigt både jämföra försäkringar och byta bilförsäkring online. Insplanet har hjälpt bilägare under 20 års tid att hitta en riktigt bra bilförsäkring för din bil. Insplanet kommer att hämta in priser från olika försäkringsbolag, baserat på de uppgifter du lämnat, så att du i lugn och ro kan jämföra vilken försäkring som är bäst.

Det kan vara värt att titta på de olika villkoren hos olika försäkringsbolag. En maskinskadeförsäkring (ingår normalt i en halv- och helförsäkring) ger ersättning om motorn på din bil havererar. Denna typ av försäkring har dock begränsningar och gäller vanligtvis inte längre när din bil har körts över 12 000 mil eller blivit runt åtta år gammal.

Självrisken kan skilja ganska stort mellan olika försäkringsbolag och kan vara en procentsats eller en fastsatt kostnad. I regel gäller att en dyrare månadspremie ger billigare självrisk och en billigare månadspremie ger en högre självrisk. Du som har dyr extrautrustning på din bil kommer att behöva titta lite extra på försäkringens maxbelopp.

Det finns flera faktorer som kommer att avgöra priset på din bilförsäkring, som exempelvis vilken bil du äger och hur gammal den är. Andra faktorer är om du tidigare varit inblandad i någon olycka eller haft försäkringsärenden där du erhållit ersättning från ett försäkringsbolag. Detta kan påverka priset och ge en dyrare försäkringspremie. Dessutom tittar försäkringsbolagen gärna på hur länge du haft ett körkort, din ålder och kön samt var du bor i Sverige.